Басқару жүйелеріне кеңес беру

1. Халықаралық стандарттар негізінде басқару жүйелерін әзірлеу, енгізу және сертификаттауға дайындау:

 • ISO 9001:2015 Сапа менеджменті жүйелері;
 • ISO 14001:2015 Қоршаған ортаны басқару жүйелері;
 • ISO 45001:2018 Еңбекті қорғау мен қауіпсіздікті басқару жүйелері;
 • ISO 22000:2018 Азық-түлік қауіпсіздігін басқару жүйелері
 • ISO 13485:2016 Медициналық өнімдер. Сапа менеджменті жүйелері. Нормативтік мақсаттарға қойылатын талаптар

Менеджмент жүйелерін әзірлеу, енгізу және сертификаттауға дайындау бойынша «Алматы сауда және инвестициялар палатасы» ЖШС-мен ынтымақтастықтың артықшылықтары:

 • Қоғамдағы қолданыстағы менеджмент жүйесіне талдау жүргізу, халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестік дәрежесін анықтау.
 • Бөлім басшылары мен әзірлеушілерге халықаралық стандарттар талаптарының мазмұны бойынша оқытуды дайындау және өткізу.
 • Қоғам қызметкерлерімен бірлесіп халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес құжаттарды әзірлеу.
 • Қоғамның сертификаттауға дайындығына аудиторлық-кеңес беру.
 • Сертификаттауға қажетті құжаттар пакетін дайындауда консультациялық-әдістемелік көмек көрсету.
 • Сертификаттау аудиті кезінде Компанияны сүйемелдеу.

2. Сіздің компанияңыздағы ағымдағы басқару жүйесін қолдау бойынша консультациялық көмек:

 • Менеджмент жүйелерінің құжаттамасының талаптары мен мазмұнын Компанияңыз қанағаттандыруға ниетті халықаралық стандарттарға сәйкестігін талдаймыз;
 • Сайттағы біздің сарапшылар құжаттарыңызбен (саясат, міндеттер, нұсқаулықтар, міндетті процедуралар, процесс карталары, жазбалар және т.б.) танысады және басқару жүйесінің жаңа құжаттарын әзірлеу және жаңарту бойынша практикалық ұсыныстар береді.

3. 1-ші және 2-ші тараптардың басқару жүйелеріне аудит жүргізу:

 • Сіздің компанияңыздың атынан біз басшылықты тексеру және басқа ішкі мақсаттар үшін ішкі аудит жүргіземіз;
 • Сіздің Компанияңыздың атынан біз серіктес ұйымдардағы қолданыстағы басқару жүйесіне толық аудит жүргіземіз және халықаралық немесе сіздің ішкі талаптарыңызға сәйкестігінің объективті дәлелдерін ұсынамыз.

Басқару жүйелерінің аудитінің артықшылықтары

1-ші тарап:

 • Сіздің Компанияңыздың басқару жүйелеріне білікті мамандардың ішкі аудитін жүргізу процестердің әлсіз және күшті жақтарын, сондай-ақ менеджментжүйелерін басқаруды анықтауға көмектеседі;
 • Біздің сарапшылар қолданыстағы басқару жүйелерін жақсарту бойынша ұсыныстар береді.

II-ші тарап (серіктес ұйымдарды тәуелсіз бағалау):

 • Бұл келісім-шарт талаптарының орындалмау қаупін барынша азайтуға,барлық дауларды шешуге және серіктестіктерді ашық етуге қабілетті әсер етудің және сенімді серіктестіктердің қуатты құралы.

4. Сертификаттау және инспекциялық тексерулерді жүргізуде көмек:

 • Сертификаттауға қажетті құжаттар пакетін дайындауда Қомпанияға консультациялық және әдістемелік көмек көрсету;
 • Сыртқы аудит кезінде компаниямен бірге жүру;
 • Сертификаттау аудитінің 1-ші және 2-ші кезеңдері бойынша түзету әрекеттерін талдау және әзірлеуге қатысу.

5. Сіздің компанияңыздың басқару жүйелері саласындағы аутсорсинг:

 • Менеджмент жүйесінің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес кәсіпорындағы қолданыстағы менеджмент жүйесін талдау;
 • Басқару жүйесінің құжаттарын әзірлеуге және енгізуге жәрдемдесу: сапа, экология және денсаулықты қорғау және еңбек қауіпсіздігі;
 • Басқару жүйелерінің ішкі аудитін жүргізу, ішкі аудит нәтижелері бойынша түзету және/немесе алдын алу шараларын әзірлеуге жәрдемдесу.

6. Басқару жүйелеріне аудиторлық кеңес беруді жүргізу ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000/ НАССР, ISO 13485:

 • Біздің сарапшылар компанияның дайындығы туралы толық есеппен аудиторлық кеңес береді
 • Біздің мамандар сертификаттау алдындағы аудит бойынша кеңес береді.

Қызмет құны ұйымның ұйымдық құрылымына, қызметкерлер санына, сондай-ақ түріне байланысты

Менеджмент жүйелері саласында кеңес беру бойынша коммерциялық ұсынысты алу үшін сіз БЖ бойынша кеңес беру өтінімін толтыруыңыз керек.

Кеңес алу үшін өтініш қалдырыңыз
Кеңес алу үшін өтініш қалдырыңыз