Оқиға

«Алматы сауда-инвестициялық палатасы» ЖШС-нің тарихы ерікті мүшелікке негізделген және 55 жыл қызметінде Қазақстанның дамуына үлес қосқан Алматы қаласы мен Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсіп палаталарының тарихымен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасының экономикасы, оның дүниежүзілік шаруашылық жүйесіне интеграциялануы, қазіргі заманғы өндірістік және коммерциялық инфрақұрылымның қалыптасуы, кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау.

В связи с выходом  Закона о Национальной палате предпринимателей 12 июля 2014 г утратил силу Закон о Торгово-промышленных палатах Республики Казахстан. Как выход из ситуации, вместо ТПП г. Алматы были  созданы два юридических лица: ТОО «Алматинская Палата торговли и инвестиций» и ОЮЛ «Ассоциация торговых и промышленных предприятий».

Благодаря этим действиям, нам удалось сохранить штат ТПП г. Алматы, сохранить партнерские отношения с торгово-промышленными палатами всего мира, продолжить  работу в ряде деловых советов Республики Казахстан,  активизировать свое участие в реализации международных проектов, расширить услуги по внешнеэкономической деятельности, и самое главное — продолжить работу с членами ТПП г. Алматы, которые стали теперь членами Ассоциации торговых  и промышленных предприятий.

В апреле 2022 года ассоциация вернула себе старое название и стала ОЮЛ «Торгово-промышленная палата города Алматы».

Кеңес алу үшін өтініш қалдырыңыз
Кеңес алу үшін өтініш қалдырыңыз